گزارش عملکرد کتابخانه

گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال 1400 کتابخانه مرکزی

بخش امانت

 1. امانت، بازگشت، رزرو کتاب و پیگیری کتابهای امانتی دارای دیرکرد
 2. راهنمایی مراجعین جهت عضویت در کتابخانه و تأیید نهایی بعد از ثبتنام
 3. راهنمایی و کمک به مراجعین جهت جستجوی کتابها در سیستم و قفسه مربوطه
 4. جمع آوری درخواستهای منابع مورد نیاز اساتید، دانشجویان و کارکنان جهت خرید
 5. وجین کتابهای ویرایش قدیمی
 6. جمعآوری کتابهایی که نیاز به صحافی دارند وارجاع آنها برای ترمیم و صحافی
 7. تمدید خودکار تمامی اعضاء کتابخانه مرکزی به علت شیوع بیماری کرونا
 8. همکاری با کتابخانه مجازی
 9. ثبتنام و عضویت دانشجویان، اساتید و کارمندان
 10. تسویهحساب نهایی اعضاء کتابخانه مرکزی
 11. اعمال جریمه دیرکرد اعضاء

بخش خدمات

1.ثبت دفتری و وروداطلاعات کتاب فارسی و لاتین خریداری و اهدایی همچنین ویرایش اطلاعات کتابها در نرم افزار پارس آذرخش

2.آماده سازی کتابهای وارد شده به نرم افزار( برچسب و بارکد و تگ)

بخش سفارشات کتابخانه مرکزی

1.تهیه لیست کتابهای مورد نیاز کتابخانه و ارائه به ناشران برای خرید کتاب

2.چک کردن کتابهای ارسالی با لیست درخواستی

3.تهیه صورتجلسه از خرید کتابها و ارائه به حسابداری

 1. .انجام مکاتبات اداری کتابخانه مرکزی

5.پیگیری امورقرارداد پشتیبانی نرمافزار کتابخانهای آذرسا

پیوندهای مرتبط

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟

تماس با ما

سیرجان انتهای خیابان ابن سینا بیمارستان امام رضا قدیم

Template Design:Dima Group