دریافت و تکمیل فرم و چک مربوط به پایش وب سایت کتابخانه مرکزی و بارگذاری در سامانه پایش

 دریافت و تکمیل فرم و چک لیست مربوط به پایش وب سایت کتابخانه الکترونیک و بارگذاری در سامانه پایش

  دریافت و تکمیل فرم آماری تعداد منابع خریداری شده کتاب التین اورجینال یا افست و کتاب فارسی و سایر منابع وبارگذاری در سامانه پایش

پیوندهای مرتبط

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟

تماس با ما

سیرجان انتهای خیابان ابن سینا بیمارستان امام رضا قدیم

Template Design:Dima Group