تهیه‌لیست‌کارگاههای‌مورد‌نیاز‌و‌ارسال‌به‌مدیر‌محترم‌کتابخانه

ارسال‌لیست‌کارگاههای‌مورد‌نیاز‌به‌معاونت‌ اطلاع‌رسانی‌برگزاری‌کارگاههای‌فوق‌از‌طریق‌سیستم‌اتوماسیون‌دانشگاه‌و‌روابط‌عمومی‌ دانشگاه

وروداطلاعات ‌شرکت‌کنندگان‌و‌صدور‌ گواهی‌برای‌شرکت‌کنندگان

پیوندهای مرتبط

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟

تماس با ما

سیرجان انتهای خیابان ابن سینا بیمارستان امام رضا قدیم

Template Design:Dima Group