كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشکده علوم پزشکی سیرجان به عنوان  كتابخانه مادر واحد مستقلی است كه زير نظر معاونت پژوهشی دانشکده به منظور ايجاد تمركز و هماهنگی و ارتباط بين كتابخانه های دانشکده و بیمارستان تشكيل شده است. کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال ۱۳89 همزمان با تاسیس دانشکده فعالیت خود را آغاز نمود و کلیه امور ذیل شامل:


•    تهیه و گردآوری منابع اطلاعاتی
•    سازماندهی و آماده سازی منابع
•     اشاعه دانش 

و بخش مشاوره اطلاعاتی 

کتابخانه در راستای اهداف و خدمات خود دارای بخشهایی مجزا، از جمله :

  1. مخزن باز امانت(دارای مخزن باز است)
  2. بخش خدمات دیجیتال دارد اما بخش پایان نامه دیجیتالی به علت اینکه دانشکده فقط در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد، وجود ندارد.
  3. دارای سالن مطالعه فعال با خدمات 16 ساعت فعالیت در شبانه روز می باشد.

اما

  • بخش پایان نامه های دیجیتالی ندارد.

پیوندهای مرتبط

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟

تماس با ما

سیرجان انتهای خیابان ابن سینا بیمارستان امام رضا قدیم

Template Design:Dima Group