فهرست‌نویسی ، رده‌بندی وآماده‌سازی کتب براساس نظام رده بندی NLM

جستجو ودانلود کتابهای الکترونیکی مورد نیاز گروه ها وبخش های مختلف

ورود اطلاعات کتب در نرم‌افزار کتابخانه

  کلیه کارهای مربوط به شلف خوانی و وجین منابع

تهیه تازه‌های کتابهای خریداری شده ازنمایشگاه و ارسال به گروههاو سایت کتابخانه

  همکاری با ریاست کتابخانه در زمان نمایشگاه بین المللی کتاب جهت کنترل فاکتورها و پیگیری کسری ها

  تهیه آمار و گزارشات در زمینه منابع

تبادل نظرو هم‌فکری با سایر کتابخانه های دانشگاه جهت یکدستی در فهرست‌نویسی

پیوندهای مرتبط

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟

تماس با ما

سیرجان انتهای خیابان ابن سینا بیمارستان امام رضا قدیم

Template Design:Dima Group